OVER KREATE

ONZE VISIE

 

In 2018 hebben we onze passie voor 3D-printen omgezet in iets echts. Iets waarbij we onze expertise konden etaleren, en iedereen konden laten zien welke toegankelijkheid en impact 3D-printen heeft in bijna elke denkbare industrie. Letterlijk, alles wordt haalbaar wanneer je 3D-printen als tool gebruikt. Dit is iets waar we het meest gepassioneerd over waren!

3D-printen is meer dan alleen de toekomst. 3D-printen is de volgende industriële revolutie die verandert hoe we denken over projectmanagement en productontwikkeling. Een nieuwe productietechnologie die ons in staat stelt producten, ideeën en concepten te produceren en te creëren op een snelle, duurzame, gelokaliseerde en circulaire manier.

 

HOE WE ANDERS ZIJN

 

Kreate 3D betrekt haar klanten actief bij het ontwerp- en printproces. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat aan alle eisen wordt voldaan en dat alle wensen worden vervuld. In nauwe samenwerking met u, proberen wij zo dicht mogelijk bij de realisatie van uw origineel idee te komen.

Onze belangrijkste focus is niet alleen 3D printen. We proberen ons te richten op 3D-printen als een middel om een product, idee of concept op een meer duurzame, kwalitatieve, snelle en kosteneffectieve manier tot stand te brengen dan andere traditionele productietechnieken vandaag de dag.

 

WAAROM WE ANDERS ZIJN

 

Vandaag de dag creëert de steeds groeiende kennis van de wereld om ons heen gebieden van unieke expertise. Waar vroeger één enkele persoon alle kennis van zijn vakgebied kon internaliseren, is dat tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk. Onze uitgebreide kennis heeft verschillende trechters gecreëerd, die naast elkaar opereren.

Voor klanten betekent dit dat het moeilijker is om te komen waar u heen wilt en dat het extra stappen, tijd en geld zal kosten. Wij richten ons niet alleen op 3D-printen, maar ondersteunen u in-house in alle verschillende stadia van de productontwikkeling.

Wij proberen de waarde die wij aan uw project of idee kunnen toevoegen te maximaliseren door 3D-printing te combineren met een gestructureerde, in-house aanpak.

DE GEZICHTEN ACHTER KREATE 3D

GEDREVEN DOOR DESIGN EN INNOVATIE

Anthony & Simon zijn uniek in hun soort; ze vullen elkaar aan in alles wat ze doen of denken. Beiden zijn voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen en ervaringen om hun expertise op het gebied van ontwerpen en 3D-printen uit te breiden. Ze houden ervan om out of the box te denken en hun creatieve gedachten uit te drukken in fysieke creaties.

ANTHONY BROUWERS

MEDE-OPRICHTER

3D-printen is een fascinerend concept. Het heeft al een enorme impact gehad op de productietechnieken en heeft nog steeds het potentieel om in de toekomst een enorme ontwrichting teweeg te brengen.

SIMON DESIMPELAERE

MEDE-OPRICHTER

De dynamiek van 3D printen blijft me verbazen. Elke klant heeft andere behoeften en vereist een andere aanpak. Te allen tijde aan die behoeften voldoen, is wat ik zo leuk vind aan Kreate.